Change the language to englishEnglishChange the language to english
diszhal.info logo
Kislexikon

A

Adszorpció: Idegen anyagok összegyűjtésének folyamata egy szilárd anyag felületén. Az akváriumban a szűrőanyagok ilyen képességét hasznosítjuk a víz tisztán tartására.
Aktív szén: Szűrőanyag, a vízben oldott szennyező anyagok adszorbeálására.
Albínó: A testnek pigment hiány következtében előálló teljes vagy részleges elszíntelenedése, amely öröklékeny tulajdonság. A szem mindenképpen piros.
Algák: Primitív vízinövények, a mikroszkopikus egysejtű algáktól a nagy tengeri moszatokig.
Ammónia: Nitrogénből és hidrogénből álló vegyület (NH3).

B

Bajuszszál: Bajuszszerű kinövés a hal szája mellett néhány fajnál. A táplálék felkutatására használják. (a latin barbus jelentése szakáll)
Basztard: Törvénytelen gyermek, fattyú. Jelen esetben; két különböző halfaj kereszteződéséből származó keverék.
Biológiai szűrés: Olyan rendszer, amely a káros nitrogénvegyületek lebontására baktériumokat használ.
Brakkvíz: Torkolati víz, kisebb részben sós víz, nagyobb részben édesvíz.

C

Cyclops: Szökdelő kandicsrák, hazai vizeinkben is előforduló nagy tápértékű plankton eleség.

D

Daphnia: Vízibolha, hazai vizeinkben is előforduló plankton eleség.
Dekorációs növény: Kiváló lombozatú vagy alakú növény, amit egyedenként ültetnek az akváriumba.
Denitrifikáció: A nitrogén és vegyületeinek eltávolítási folyamata.
Detritusz: Üledék az akvárium alján.
Diatomaföld: Diatomák (kovamoszatok, egysejtű algák két kemény egymásba illő héjjal) porított, fosszilis maradványaiból készített szűrőanyag.
Dichromatizmus: Kifejlett halak hímjei és nőstényei közötti színezetbeli eltérés. Általában ahol ez a jelenség fellép az ivarérett hím válik más színűvé.
Dimorfizmus: Ugyanazon fajhoz tartozó ivarérett hím és nőstény egyedek két különböző alakban való megjelenési formája. A halaknál, ahol ez a jelenség fellép, általában a hím egyed úszói, testformája változik.
Dorzális: A hal háti oldala.
Dugványozás: A szaporítás egyik módja a növényeknél, a levágott levél vagy hajtás gyökereztetése.

É

Édesvíz: Olyan víz, amelyben igen kevés a só, vagy egyáltalán nincs.

E

Egyfarkú: Osztatlan farokúszójú hal.
Egysejtű: Egyetlen sejtből álló élőlény.
Elektromos forgólapát: Elektromos meghajtású forgórész a motoros szűrőben, amely a vizet szivattyúzza.
Elevenszülők: Azok a halak, amelyeknél az ikra megtermékenyítése és kikelése a nőstény testében történik.
Elosztó: Az akvárium elektromos készülékeinek csatlakoztatására szolgáló doboz, kapcsolók is lehetnek rajta.
Endemikus: Csak egy bizonyos területen elő, csak is ott előforduló élőlények (jelenlegi értelemben sügér nemek, vagy fajok)

F

Faj: Rendszertani egység, szaporodásra és életképes utódok létrehozására képes hasonló egyedek csoportja. A rokon fajokat egy nemzetségbe sorolják, ezen belül mindegyik fajt a tudományos név második tagja különbözteti meg.
Farok: Lásd farokúszó.
Farok alatti úszó: Páratlan úszó a hasi oldalon, a test végénél.
Faroknyél: A hal testének elkeskenyedő része, közvetlenül a farokúszóhoz csatlakozik.
Farokúszó: A hal hátsó végén lévő úszó. Faroknak is nevezik.
Fehérjelefölöző: Légárammal működő eszköz a szennyező anyagok kiszűrésére a vízből.
Fejés: A haltej és az ikrák eltávolítása a halból kézzel. Gyakran használják nagy, különleges aranyhalak vonaltenyésztésében, amelyek természetes szaporodását a különleges formájú úszók akadályozhatják.
Felszíni terület: A levegővel kapcsolatban lévő vízfelület nagysága.
Fordított irányú szűrés: A folyamat során a vizet az akvárium talaja (rendszerint kavics) alá pumpálják, és aztán föl a biológiai szűrőrétegen keresztül (a vízáramlás általában az ellenkező irányban zajlik).
Forgatás: Szájköltő sügéreknél a szájban nevelt ikrákat a nőstény (egyes alkalmakkor a hím is) rágó mozdulatokkal megforgatja, ezáltal friss oxigénhez juttatja.
Fotoszintézis: Az a folyamat, amelynek során a növények a fény hatására szén-dioxid és víz felhasználásával szerves anyagot állítanak elő, és oxigén szabadul fel.
Fűtőtest: Vízhatlan csőbe zárt kis, elektromos fűtőelem. Kombinálható hőszabályzóval.

G

Garatfog: A pontyfélék torkában található fogak.
Genopodium: A farok alatti úszó pálcaszerű módosulása az elevenszülő halaknál, a megtermékenyítést segíti elő.
Gerinctelenek: Gerincoszlop nélküli állatok.
Guanin: Anyagcsere melléktermék, a halak a testükben, a pikkelyek alatt tárolják. Ez növeli az édesvízi halak irizálását, amikor fény verődik vissza róluk.
Gyökér: A növények az a része, amely rögzíti, és a szárazföldi és mocsári növényeknél a táplálékot fölveszi.
Gyökérnyak: A növényi szár és gyökér találkozási helye.

H

Haltej: A hím hal megtermékenyítő folyadéka.
Hasi tájék: A hal alsó oldala.
Hasúszók: Páros úszók, amelyek a hasi részen, közvetlenül a farok alatti úszó előtt helyezkednek el.
Hátúszó: A hal hátán lévő úszó.
Hibrid : különböző fajokhoz tartozó egyedek kereszteződéséből származó élőlény.
Hidegvízi: A fűtetlen akváriumban tartható halakra használt összefoglaló elnevezés.
Hidrométer: A sós víz sűrűségének (fajsúly) mérésére szolgáló eszköz.
Holotipus: Az először megtalált, tartósítószerben letárolt, lejegyzett és nyilvánosság elé tárt hal egyed, mely segítségével határozzák meg a később talált azonos, vagy hasonló fajokat.
Hőszabályzó: Az akvárium hőmérsékletének állandósítására alkalmas eszköz. Egybe szerelhető a fűtőtesttel.

I

Ichtyológia: A halak vizsgálatával foglalkozó tudomány.
Ikerfarkú: Olyan hal, különösen aranyhal, amelynek farok- és farok alatti úszója osztott.
Ikrafolt: A hím farok alatti úszóján található 1-2 mm átmérőjű, az úszó alapszínétől elütő, élénksárga, vagy narancs, de akár piros színű, jói körbehatárolt ikraimitáló folt, vagy foltok. Némely fajnál, a nőstényeknél is megtalálható.
Ikragyűjtő csomó: Műanyag fonálból készült csomók, amik a növényeket mint ikrázó helyeket pótolják, különösen a szabadon ikrázó fajok szaporító medencéiben.
Ikrázó halak: Olyan halak, amelyeknél az ikra megtermékenyítése és fejlődése a nőstény testén kívül történik.
Ioncserélő gyanta: A víz lágyítására használt kémiai anyag.
Irizálás: Ragyogás, színjátszás.
Ivadék: Fiatal hal.

Í

Ívás: A halak szaporodása.

K

Karantén: Az új halak külön medencében tartása az akváriumba helyezés előtt, a betegségek terjedésének csökkentése érdekében.
Kavics: Az akvárium aljának fedésére használt anyagok egyik típusa. Nagyon kicsi, kerek kövekből áll. Komposztnak, vagy szubsztrátnak is nevezik.
Keménység: Az oldott ásványi anyagok mennyisége a vízben.
Keménységmérő készlet: A fajlagos keménység (vagyis a kalcium-karbonát mennyisége), vagy a teljes keménység (vagyis az ásványi anyagok teljes mennyisége) meghatározására használt készülék. A mérés során vegyszert adnak a vízmintához.
Kémiai szűrés: Az akvárium vizéből az oldott szennyező anyagokat kémiai reakciók segítségével eltávolító folyamat.
Kézi fejés: lásd fejés.
Kondicionálás: Az ivarérett halpár előkészítése az ívásra.
Kopoltyú: A halak légzőszervei, segítségükkel veszik fel az oxigént a vízből.
Kopoltyúfedő: A kopoltyúkat védő bőrlebeny. Operkulumnak is hívják.
Korallhomok: Porított korall, a részecskék mérete a homokéhoz hasonló.
Korallok: Élő állatok, az elpusztult vázaik alkotják a korallzátonyt.

L

Labirinthalak: A mászóhalfélék másik neve.
Labirintszerv: A mászóhalféléknél található szerv, amely a légköri oxigénnel való légzésre teszi őket képessé.
Léghíd: Légbuborékokat vezet a vízhez, így segíti elő, hogy a tiszta víz a szűrőanyagot elhagyhassa. A légbuborékok és a víz keveréke a víznél könnyebb, ezért felemelkedik a víz, így préselődik ki a szűrőből.
Légszivattyú: Membrános vagy dugattyús elektromos szivattyú, amely az akvárium folyamatos levegőellátását biztosítja.
Légvezeték: Műanyag cső, amelyen keresztül levegőt vezetünk az akváriumba.
Lúgos: A víz körülményeivel kapcsolatban használt fogalom. Lúgos a víz akkor, ha hidroxil-ionokat (karbonátokat) tartalmaz. Ezek a karbonátok semlegesítik a növények és állatok légzése által okozott savasságot. A savas ellentéte.

M

Mászóhalfélék: A halak egy csoportja, légköri oxigénnel képesek lélegezni. Lásd még labirinthalak.
Mbuna sügérek: A Malawi-tóban, a görgetegzónában élő, zömmel algaevésre specializálódott szájköltő fajok gyűjtőneve.
Mechanikai szűrés: A vízben lebegő szennyező anyagok eltávolítása az akváriumból egy szűrőanyag segítségével.
Megtermékenyítés: A hím haltejének és a nőstény ikráinak egyesülése. Történhet a testen belül az elevenszülőknél, vagy külsőleg az ikrázó fajoknál.
Mellúszók: Páros úszók, amelyek közvetlenül a kopoltyúfedők mögött helyezkednek el.
Monogám: Egy hím egy nősténnyel áll párba.
Motoros szűrő: Erős, hatékony szűrő, általában elektromosan hajtott forgólapáttal működik.
Mulm: Az akvárium alján összegyűlő üledék.
Mutáns: A fajon belüli genetikai változat.
Műkő: Nagyon magas hőmérsékleten, olvadás nélkül előállított anyag. Porlasztókőként használják.

N

Nászkiütés: Kicsi, szemölcsszerű kiemelkedések, amelyek néhány hidegvízi hal, pl. aranyhalak hímjeinek az orrán, kopoltyúfedőin, a testen és a mellúszón jelennek meg a párzási időben. Dorozsmának is nevezik.
Naupliusz: Alsórendű rákok lárvaállapota
Nem Mbuna sügérek: A Malawi tóban elő, a Mbuna sügérek életvitelétől, testalkatától étkezési szokásaitól elütő, többi szájköltő sügérek gyűjtőneve.
Nem társas akvárium: Egyetlen fajhoz tartozó egyedeket tartalmazó medence.
Nemzetség: Rendszertani egység, közeli rokonfajok csoportjának tudományos neve. Vezetéknévnek lehet tekinteni (a faj pedig a keresztnév). Minden faj tudományos nevének ez az első része, nagy kezdőbetűvel írandó.
Nitrát: A biológiai szűrőrendszerben a denitrifikáló baktériumok által termelt végtermék.
Nitrit: A denitrifikáció során keletkező, ammónia és nitrát közötti termék.
Nitritmérő készülék: A víz nitrit szintjének mérésére használt eszköz. A vízmintához vegyszert adnak, és a szín változását figyelik meg.
Nitrobacter baktériumok: Az akváriumban tenyésztett baktériumok, a nitritet nitráttá alakítják át.
Nitrosomonas baktériumok: Az akváriumban tenyésztett baktériumok, az ammóniát nitritté alakítják át.
NK: A keménység mértékegysége.
Nyúlványok: Hosszú, megnyúlt szálak az úszókon, általában egyes úszósugarak.

O

OB változatok: Pigment hibás egyedek, hús-színű (narancs) testen kisebb nagyobb foltokban az eredeti mintázat látható. A polychromatizmus egyik megjelenési formája.
Oldalvonal: A hal oldala mentén elhelyezkedő, átfúrt pikkelyek alkotta látható vonal, amelyen keresztül a víz rezgései az idegrendszerhez továbbítódnak.
Operkulum: Lásd kopoltyúfedő.
Orr: A fej elülső (csúcsi) része.
Osztály: Az élőlények egy fő biológiai csoportja, pl. emlősök, halak.
Osztódás: Szaporodási módszer, általa az eredeti szerveket kettő, vagy több fügetlen részre osztódik.
Ovipar: Ikrázó.
Ovipositor: A párzási időben használt cső, amellyel az ikrarakó fajok nőstényei az ikrákat lerakják.
Ovovivipar: A nőstény testén belül kikelő ikrákat termelő.

P

Pajzs: Nagy, csontos, lemezekből álló kültakaró a pikkelyek helyett néhány halnál, mint pl. különböző páncélosharcsák.
Penész: Élő, vattaszerű bevonat, amely néha megtalálható a halak testén.
PH: A víz savasságának, vagy lúgosságának a mértéke.
PH-mérő készlet: Az akváriumi víz savasságának, vagy lúgosságának a meghatározásához használt eszköz. A mintához vegyszert adnak, és a szín összehasonlítása alapján mér.
Pikkelyek: Vékony, csontos lemezek, amelyek a halak testét borítják.
Plankton: A szabad vizekben élő, lebegő alsóbbrendű rákok, szervezetek összessége.
Poligámia: Olyan együttélés, melyben az egyik nem egyede a másik nem több egyedével él párkapcsolatban. (egy hím többi nősténnyel vagy ritkán fordítva)
Polychromatizmus: Az eredeti színezettől eltérő egyedek jelensége.
Porlasztó: A légvezeték végére szerelt lyukacsos anyag, amely apró légbuborékok finom áramát hozza létre.

R

Ragasztó: Rendszerint szilikonos gumiragasztó, ami az üveglemezek összeragasztására alkalmas.
Ragasztott akvárium: Öt üveglapból álló szilikon-ragasztóval összeragasztott, keret nélküli medence.
Raj: Egy fajhoz tartozó halak csoportja.
Rákok: Ízeltlábúak osztálya, két pár csáp, kopoltyú és gyakran meszes külső váz jellemzi őket.
Revier: Egy bizonyos terület (lehet táplálkozási, vagy szaporodási), amelyet egy állat (jelen esetben a sügér) birtokol, kisajátít, megvéd a többi riválisától.

S

Sarjak: Gyökérszerű kinövések a növényen, melyek új növénykéket hordanak.
Savas: Az akvarisztikában a víz körülményeivel kapcsolatban használt fogalom. A víz savasnak tekinthető, ha szabad hidrogénionokat tartalmaz. A savas vízben sok szén-dioxid lehet. A lúgos ellentéte.
Selejtezés: Az ivadék minőségi ellenőrzése, a gyenge példányok eltávolítása.
Sóféregkeltető: Az Artemia salina (sóféreg) tenyésztésére használt kis medence.
Sókeverék: Kereskedelmileg forgalmazott keverék, amelyből a tengeri akváriumokhoz szükséges víz mesterségesen előállítható.
Sós víz: Nagyobb mennyiségű sót (rendszerint nátrium-kloridot, NaCl) tartalmazó víz.
Sűrűség: A tömeg térfogat hányadosa.
Szájköltő: Ezeknél a halaknál a nőstények a megtermékenyített ikrákat a torkukban keltik ki.
Szalinitás: A sók (ásványi anyagok) viszonylagos mennyisége a vízben.
Szaporítás: A meglévő növényekből újak termesztésének a folyamata.
Szaporító medence: Külön akvárium, amelyben egy halpár, vagy raj szaporítható.
Szellőztetés: A levegő bevezetése az akváriumba, víz mozgatására az oxigénmegkötés elősegítése érdekében.
Szezonhalak: A természetben csak egy évig élő halak, elpusztulnak, mert az élőhelyük kiszárad.
Szimpatrikális: Jelen esetben egy élettérben, egymás mellett, esetleg egy közösségben elő különböző fajok, amelyek egymással nem kereszteződnek.
Szívócső: Folyadékoknak egyik szintről a másikra áthelyezésére használt eszköz.
Szubsztrát: Lásd komposzt.
Szülőketrec: Az akváriumon belül elhelyezett kis medence, amelyben egy terhes elevenszülő nőstény van bezárva, hogy ott szüljön. Az ivadékok ki tudnak úszni innen biztonságos helyre.
Szűrés: A szennyező anyagok eltávolítása az akvárium vizéből.
Szűrő: Az akvárium vizének tisztítására használt eszköz.
Szűrőanyag: Az akvárium vizében oldott anyagokat köti meg, amikor a víz átfolyik a szűrőn.

T

Talaj alatti szűrő: A kavics alá beszerelt szűrőlemez, a biológiai szűrés rendszerének része.
Tápdugó: Tápanyaggal dúsított, előre gyártott szálas anyag, amit a kavicsba helyeznek a növények táplálására.
Társas akvárium: Olyan akvárium, amelyben különböző fajokat tartanak együtt.
Terhes: A nőstény elevenszülő állapota, amikor testében ivadékokat hordoz.
Terméketlen: Szaporodásra képtelen; azok az ikrák, amelyek nincsenek megtermékenyítve.
Természetes párosítás: A párzó partnernek a halak általi, spontán kiválasztása.
Territórium : Felségterület; hasonló a revierhez, melytől annyiban tér el, hogy nem csak egy hal, hanem egy csapat vagy egy csoport is birtokolhatja.
Territórium: Az a terület, amelyet egy hal elfoglal és a többi egyedet kizárja, különösen párzási időszakban.
Testhossz: A hal szabványmérete, az orrtól a farokúszó tövéig mért hosszúsága (a farokúszó nélkül).
Törzs: Olyan halak állománya, amelyeknek egy bizonyos öröklött vonásuk, pl. színük van.
Trópusi: Az olyan halak megjelölésére használt fogalom, amelyek fűtött akváriumot igényelnek.

Ú

Úszóhólyag: Belső, gázzal töltött szerv, amely összehúzható és kiengedhető, és ennek révén a hal bármely vízmélységnél tartani tudja magát.
Úszók: A hal külső „végtagjai”, a test mozgatására és stabilizálására használják.
Úszórothadás: Az úszók bakteriális betegsége.
Úszósugarak: Az úszók merevítői.

Ü

Üledék: Az akvárium alját borító anyag, mulmnak is nevezik. A leülepedő hulladék-anyagok, pl. a növények elpusztult levelei stb. alkotják. Más néven detritusz.
Üvegfedél: A medence tetejére helyezett üveglap, a párolgás és a halak kiugrásának megakadályozására. Megvédi a lámpákat a fröccsenő víztől és a növényeket a lámpák perzselő hatásától.

V

Változat: Egy fajhoz tartozó, de különböző színű, mintázatú vagy úszójú egyedek.
Vivipar: Elevenszülő.
Vízáramlás: A víz mozgásának mértéke (liter/óra), vagy iránya.
Vízforgás: A víz átfolyási sebessége a szűrőn. Annak jelzésére használják, hogy a vizet milyen gyakran szűri (liter/óra).
Vonaltenyésztés: Egy faj tiszta színváltozatának megtartása ellenőrzött, szelektív tenyésztési program segítségével.

Z

Zsírúszó: Egy kis külön úszó néhány halnál a hát- és a farokúszó között.